ทัวร์สิงคโปร์ WELL KNOWN SINGAPORE 3วัน 2คืน

648
ทัวร์สิงคโปร์ WELL KNOWN SINGAPORE 3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เข้าชม GARDEN BY THE BAY พิเศษ!!นำท่านขึ้นชมวิวบนทางเดินลอยฟ้า Super tree แวะให้ท่านได้เก็บภาพ “คังคุไบ” สไตล์ ย่าน Street Art Kampong Glam Street และ Little India นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 10 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 65 13,999 - - 3,000 - 4,900
booking 10 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 65 15,999 - - 3,000 - 4,900
booking 16 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 65 12,499 - - 3,000 - 4,900
booking 16 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 65 14,499 - - 3,000 - 4,900
booking 17 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 65 12,499 - - 3,000 - 4,900
booking 17 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 65 14,499 - - 3,000 - 4,900
booking 23 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 65 12,499 - - 3,000 - 4,900
booking 23 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 65 14,499 - - 3,000 - 4,900
booking 29 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 65 13,999 - - 3,000 - 4,900
booking 29 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 65 15,999 - - 3,000 - 4,900
booking 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 66 14,999 - - 3,000 - 4,900
booking 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 66 16,999 - - 3,000 - 4,900
booking 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 66 14,999 - - 3,000 - 4,900
booking 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 66 16,999 - - 3,000 - 4,900
booking 01 ม.ค. - 03 ม.ค. 66 15,999 - - 3,000 - 4,900
booking 01 ม.ค. - 03 ม.ค. 66 13,999 - - 3,000 - 4,900
booking 06 ม.ค. - 08 ม.ค. 66 11,499 - - 3,000 - 4,900
booking 06 ม.ค. - 08 ม.ค. 66 13,499 - - 3,000 - 4,900
booking 13 ม.ค. - 15 ม.ค. 66 12,499 - - 3,000 - 4,900
booking 13 ม.ค. - 15 ม.ค. 66 14,499 - - 3,000 - 4,900
booking 20 ม.ค. - 22 ม.ค. 66 12,499 - - 3,000 - 4,900
booking 20 ม.ค. - 22 ม.ค. 66 14,499 - - 3,000 - 4,900
booking 27 ม.ค. - 29 ม.ค. 66 14,499 - - 3,000 - 4,900
booking 27 ม.ค. - 29 ม.ค. 66 12,499 - - 3,000 - 4,900
booking 03 ก.พ. - 05 ก.พ. 66 12,499 - - 3,000 - 4,900
booking 03 ก.พ. - 05 ก.พ. 66 14,499 - - 3,000 - 4,900
booking 24 ก.พ. - 26 ก.พ. 66 12,499 - - 3,000 - 4,900
booking 24 ก.พ. - 26 ก.พ. 66 14,499 - - 3,000 - 4,900
booking 10 มี.ค. - 12 มี.ค. 66 12,499 - - 3,000 - 4,900
booking 10 มี.ค. - 12 มี.ค. 66 14,499 - - 3,000 - 4,900
booking 17 มี.ค. - 19 มี.ค. 66 12,499 - - 3,000 - 4,900
booking 17 มี.ค. - 19 มี.ค. 66 14,499 - - 3,000 - 4,900

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สิงคโปร์


วันเดินทาง

ศ. 07 ต.ค. - อา. 09 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

SPSG_VZ00004

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ620 Vietjet Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ621 Vietjet Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ