ทัวร์สิงคโปร์ WELL KNOWN SINGAPORE 3วัน 2คืน

843
ทัวร์สิงคโปร์ WELL KNOWN SINGAPORE 3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เข้าชม GARDEN BY THE BAY พิเศษ!!นำท่านขึ้นชมวิวบนทางเดินลอยฟ้า Super tree แวะให้ท่านได้เก็บภาพ “คังคุไบ” สไตล์ ย่าน Street Art Kampong Glam Street และ Little India นำท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 24 ก.พ. - 26 ก.พ. 66 12,499 - - 3,000 - 4,900
booking 24 ก.พ. - 26 ก.พ. 66 14,499 - - 3,000 - 4,900
booking 10 มี.ค. - 12 มี.ค. 66 12,499 - - 3,000 - 4,900
booking 10 มี.ค. - 12 มี.ค. 66 14,499 - - 3,000 - 4,900
booking 17 มี.ค. - 19 มี.ค. 66 12,499 - - 3,000 - 4,900
booking 17 มี.ค. - 19 มี.ค. 66 14,499 - - 3,000 - 4,900

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สิงคโปร์


วันเดินทาง

ส. 03 ธ.ค. - จ. 05 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

SPSG_VZ00004

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ620 Vietjet Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ621 Vietjet Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ