ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน

514
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก – วัดเฉินก๊วก – สนามบินฮานอย - ดอนเมือง-นั่งรถไฟชมเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว) – หมู่บ้าน Cat Cat-ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 02 ก.พ. - 05 ก.พ. 66 14,899 - - 3,000 - 3,900
booking 03 ก.พ. - 06 ก.พ. 66 14,899 - - 3,000 - 3,900
booking 09 ก.พ. - 12 ก.พ. 66 14,899 - - 3,000 - 3,900
booking 16 ก.พ. - 19 ก.พ. 66 14,899 - - 3,000 - 3,900
booking 17 ก.พ. - 20 ก.พ. 66 14,899 - - 3,000 - 3,900
booking 23 ก.พ. - 26 ก.พ. 66 14,899 - - 3,000 - 3,900
booking 24 ก.พ. - 27 ก.พ. 66 14,899 - - 3,000 - 3,900
booking 02 มี.ค. - 05 มี.ค. 66 14,899 - - 3,000 - 3,900
booking 03 มี.ค. - 06 มี.ค. 66 16,899 - - 3,000 - 3,900
booking 04 มี.ค. - 07 มี.ค. 66 16,899 - - 3,000 - 3,900
booking 09 มี.ค. - 12 มี.ค. 66 14,899 - - 3,000 - 3,900
booking 10 มี.ค. - 13 มี.ค. 66 14,899 - - 3,000 - 3,900
booking 16 มี.ค. - 19 มี.ค. 66 14,899 - - 3,000 - 3,900
booking 17 มี.ค. - 20 มี.ค. 66 14,899 - - 3,000 - 3,900

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


วันเดินทาง

พฤ. 01 ธ.ค. - อา. 04 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

CIGVN_FD00073

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) FD642 Air Asia ดอนเมือง/ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) FD645 Air Asia ดอนเมือง/ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ