ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน

847
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - ร้านเยื้อไผ่ – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก-บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ-วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 02 ก.พ. - 05 ก.พ. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 03 ก.พ. - 06 ก.พ. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 04 ก.พ. - 07 ก.พ. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 09 ก.พ. - 12 ก.พ. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 10 ก.พ. - 13 ก.พ. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 11 ก.พ. - 14 ก.พ. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 16 ก.พ. - 19 ก.พ. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 17 ก.พ. - 20 ก.พ. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 18 ก.พ. - 21 ก.พ. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 23 ก.พ. - 26 ก.พ. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 24 ก.พ. - 27 ก.พ. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 02 มี.ค. - 05 มี.ค. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 03 มี.ค. - 06 มี.ค. 66 17,899 - - 3,500 - 4,900
booking 04 มี.ค. - 07 มี.ค. 66 17,899 - - 3,500 - 4,900
booking 09 มี.ค. - 12 มี.ค. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 10 มี.ค. - 13 มี.ค. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 16 มี.ค. - 19 มี.ค. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 17 มี.ค. - 20 มี.ค. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 18 มี.ค. - 21 มี.ค. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 23 มี.ค. - 26 มี.ค. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 24 มี.ค. - 27 มี.ค. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900
booking 25 มี.ค. - 28 มี.ค. 66 14,899 - - 3,500 - 4,900

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


วันเดินทาง

พฤ. 01 ธ.ค. - อา. 04 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

CIGVN_PG00002

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) PG 947 Bangkok Airways สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) PG 948 Bangkok Airways สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ