ทัวร์เกาหลี หิมะมหาชน 5วัน 3คืน

292
ทัวร์เกาหลี หิมะมหาชน 5วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ล่องเรือเกาะนามิ - กิจกรรมลานสกี - พักสกีรีสอร์ต-ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ ออร์แกนิก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านอิแทวอน - โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก-ศูนย์เวชสำอางเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรโสม – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เรียนรู้วิธีทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก - หมู่บ้านโบราณบุกชอน – พระราชวังเคียงบก – คลองชองกเยชอน - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู - ทางเดินลอยฟ้า - ย่านฮงแด – ค่าเฟ่แฮรี่พอตเตอร์ - ร้านละลายเงินวอน

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 09 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 65 26,777 26,777 24,777 4,777 13,777 4,777
booking 14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 65 26,777 26,777 24,777 4,777 13,777 4,777
booking 21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 65 26,777 26,777 24,777 4,777 13,777 4,777
booking 22 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 65 26,777 26,777 24,777 4,777 13,777 4,777
booking 27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 65 26,777 26,777 24,777 4,777 13,777 4,777
booking 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 66 29,777 29,777 27,777 4,777 13,777 4,777
booking 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 66 29,777 29,777 27,777 4,777 13,777 4,777
booking 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 66 29,777 29,777 27,777 4,777 13,777 4,777
booking 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 66 26,777 26,777 24,777 4,777 13,777 4,777
booking 11 ม.ค. - 15 ม.ค. 66 23,777 23,777 21,777 4,777 13,777 4,777
booking 18 ม.ค. - 22 ม.ค. 66 26,777 26,777 24,777 4,777 13,777 4,777
booking 25 ม.ค. - 29 ม.ค. 66 26,777 26,777 24,777 4,777 13,777 4,777

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


วันเดินทาง

พฤ. 01 ธ.ค. - จ. 05 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

SNKR_LJ00103

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) LJ 002 Jin Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) LJ 001 Jin Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ