ทัวร์เกาหลี คัลเลอร์ฟูล 5วัน 3คืน

186
ทัวร์เกาหลี คัลเลอร์ฟูล 5วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ล่องเรือเกาะนามิ - สกายวอล์ค โซยังกัง - ซูวอน-ป้อมปราการฮวาซอง - ฟาร์มผลไม้ตามฤดูกาล – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คลองชองกเยชอน - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง-ศูนย์เวชชสำอางเกาหลี - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เรียนรู้วิธีทำกิมจิ - ใส่ชุดฮันบก - แนะนำ!!ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ โซลทาวเวอร์ (หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 499 บาท/ท่าน) – คล้องกุญแจคู่รัก – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - สะพานลอยฟ้า - ย่านฮงแด - คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ศูนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู - ถนนซัมซองดงกิล - พระราชวังเคียงบก - หมู่บ้านโบราณบุกชอน - ร้านละลายเงินวอน

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


วันเดินทาง

ศ. 30 ก.ย. - อ. 04 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

SNKR_LJ00099

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) LJ 002 Jin Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) LJ 001 Jin Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ