ทัวร์เกาหลี AUTUMN IN KOREA 6วัน 3คืน

36
ทัวร์เกาหลี AUTUMN IN KOREA  6วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

สัมผสั ความโรแมนติกแห่งเกาหลีที่“เกาะนามิ” สนุกสนานที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลี ข้ามสะพานกระจกโซยางคัง สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ เช็คอินแลนด์มาร์ค N Seoul Tower พระราชวังเคียงบกกุง วัดวาอูจองซา ถ่ายรูปสุดชิค! กับ 943 King's Cross Cafe คาเฟ่ ธีมแฮร์รี่ พอตเตอร์ ช้อปป้ิงแบบจุใจ ย่านฮงแด ย่านเมียงดง ดิวตี้ฟรี และ เอาท์เล็ท

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


วันเดินทาง

พฤ. 29 ก.ย. - อ. 04 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

ITCKR_TW00008

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TW102 T'ways สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TW101 T'ways สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ