ทัวร์ฝรั่งเศส BONJOUR PARIS 5วัน 3 คืน

345
ทัวร์ฝรั่งเศส BONJOUR PARIS 5วัน 3 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เยือนสถานที่ยอดฮิตของปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ถนนฌ็องเซลิเซ่ ชมสถาปัตยกรรมอันโด่งดัง ประตูชัยฝรั่งเศส และ จัตุรัสคองคอร์ด ชมความสวยงามอลังการของ พระราชวังแวร์ซาย มรดกแห่งโลกตะวันตก การล่องเรือผ่านแม่น ้าแซน แม่น ้าสายหลัก ชมปารีสผ่านอีกหนึ่งมุมมอง ห้ามพลาด!!! ช้อปปิ้งแบบจุใจกับห้างสรรพสินค้าดังมากมายในปารีส

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

วันเดินทาง

อา. 12 ก.พ. - พฤ. 16 ก.พ. 66

รหัสทัวร์

ITCFR_WY00007

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) WY818

WY131
Oman Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) WY132

WY815
Oman Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ