ทัวร์จอร์เจีย MIRACLA OF GEORGIA 8D5N BY TK

28
ทัวร์จอร์เจีย MIRACLA OF GEORGIA 8D5N BY TK
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

โบสถ์เมเตห์คี สะพานสันติภาพ The Chronicle of Georgia ป้อมนาริกาลา นั่งรถ Four Wheel ตะลุยเทือกเขา Kazbegi ชม Gergeti Trinity Church เข้าชม Cave house สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย ความสวยงามของวิวธรรมชาติ ขึ้น cable car ชมวิวเมืองจากบนเขาที่ อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park ชม วิหารสเวติสเคอเวรีศูนย์กลางทางศาสนาทศี่ ักดสิ์ ิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จอร์เจีย


วันเดินทาง

พ. 19 ต.ค. - พ. 26 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

ITCGE_TK00033

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK069

TK378
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK383

TK068
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ