ทัวร์แกรนด์ตุรกี 8 วัน 5 คืน (TK)

201
ทัวร์แกรนด์ตุรกี 8 วัน 5 คืน (TK)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

นำท่านชมเสน่ห์และความงดงามของดินแดน 2 ทวีป เก็บภาพความสวยงาม “เมืองคัปปาโดเกีย” พร้อมเที่ยวชมนครใต้ดิน สัมผัสความงดงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก ชมระบำหน้าท้อง พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น เมนูพิเศษ เคบับหม้อดิน ขึ้นชื่อของเมืองคัปปาโดเกีย

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 19 ม.ค. - 26 ม.ค. 66 39,900 39,900 39,900 - - 10,900
booking 24 ม.ค. - 31 ม.ค. 66 39,900 39,900 39,900 - - 10,900
booking 08 ก.พ. - 15 ก.พ. 66 39,900 39,900 39,900 - - 10,900
booking 22 ก.พ. - 01 มี.ค. 66 39,900 39,900 39,900 - - 10,900
booking 08 มี.ค. - 15 มี.ค. 66 39,900 39,900 39,900 - - 10,900
booking 15 มี.ค. - 22 มี.ค. 66 39,900 39,900 39,900 - - 10,900
booking 22 มี.ค. - 29 มี.ค. 66 39,900 39,900 39,900 - - 10,900

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตุรกี

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ตุรกี


วันเดินทาง

ศ. 07 ต.ค. - ศ. 14 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

WCTR_TK00084

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK 069

TK 2026
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK 068 Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ