ทัวร์ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการีAUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 8วัน 5คืน

38
ทัวร์ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการีAUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 8วัน 5คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ออสเตรีย เยี่ยมบ้านเกิดของนักดนตรีชื่อดัง โมสาร์ท เที่ยวเมืองหลวงที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ทั้งพระราชวังฮอฟบวร์ก มหาวิหารเซนต์สตีเฟน โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา และ เมืองเมืองซาลซ์บูร์ก เช็ก ชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ ชมความสวยงามของปราสาทครุมลอฟ เมืองปรากที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ปราสาทปราก ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก สโลวาเกีย เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ มหาวิหารเซนต์มาร์ติน ฮังการี เมืองบูดาเปสต์ การล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ และชมสถปัตยกรรมอันสวยงาม

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ออสเตรีย

วันเดินทาง

ส. 08 ต.ค. - ส. 15 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

ITCAT_BR00002

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) BR061 Eva Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) BR062 Eva Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ