ทัวร์อิตาลี ฝรั่งเศส สวิส CLASSIC EUROPE V ITALY SWITZERLAND FRANCE 8D5N

71
ทัวร์อิตาลี ฝรั่งเศส สวิส CLASSIC EUROPE V ITALY SWITZERLAND FRANCE 8D5N
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวแบบจุใจกับ 3 ประเทศยอดนิยมของยุโรป อิตาลี เมืองมิลาน และ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ช้อปปิ้งเมืองซุก เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เมืองกอลมาร์เวนิสน้อย เปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส

วันเดินทาง

พ. 30 พ.ย. - พ. 07 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

ITCFR_EY00011

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) EY407

EY081
Etihad Airways สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) EY032

EY402
Etihad Airways สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ