ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส CLASSIC EUROPE VII ITALY SWITZERLAND FRANCE 8D5N

135
ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส CLASSIC EUROPE VII ITALY SWITZERLAND FRANCE 8D5N
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

อิตาลี ชมหมู่บ้านแสนน่ารักริมทะเลสาบโคโม่ และ ความงามของพระราชวังมิลาน สวิส นั่งกระเช้าไฟฟ้าหมุนได้ 360 องศา ชมวิวบนแบบพาโนรามาบนยอดเขาทิตลิส ถ่ายภาพกับสะพานไม้ชาเปล สิงโตหินแกะสลัก ช้อปปิ้งที่เมืองซุก ฝรั่งเศส เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือชมแม่น ้าแซน เที่ยวชมเมืองดิจอง และ เมืองกอลมาร์หรือ เวนิสแห่งฝรั่งเศส

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 02 มี.ค. - 09 มี.ค. 66 54,500 54,500 49,000 12,500 - 12,500
booking 09 มี.ค. - 16 มี.ค. 66 54,500 54,500 49,000 12,500 - 12,500
booking 16 มี.ค. - 23 มี.ค. 66 54,500 54,500 49,000 12,500 - 12,500
booking 12 เม.ย. - 19 เม.ย. 66 69,500 69,500 64,000 12,500 - 12,500
booking 13 เม.ย. - 20 เม.ย. 66 69,500 69,500 64,000 12,500 - 12,500
booking 26 เม.ย. - 03 พ.ค. 66 56,500 56,500 51,000 12,500 - 12,500

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส

วันเดินทาง

พฤ. 02 มี.ค. - พฤ. 09 มี.ค. 66

รหัสทัวร์

ITCFR_EY00010

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) EY407

EY081
Etihad Airways สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) EY032

EY402
Etihad Airways สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ