ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน (TK)

21
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน (TK)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

บาทูมิ * คูไทซี่* คาซเบกิ * โบสถ์ตรินิตี้ * ชมวิวเขาคาซเบกิ * วิวธรรมชาติคอเคซัส * มัคเคต้า ทบิลิซี่*โชว์พื้นเมือง * เมืองเก่า * ล่องเรือทะเลดำ * ถ้ำโบราณ โพรมีธีอุส

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จอร์เจีย


วันเดินทาง

ศ. 07 ต.ค. - ศ. 14 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

WCGE_TK00032

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK069

TK378
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK393

TK068
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ