ทัวร์เวียดนาม ดานัง บาน่าฮิลล์ สุดติ่งกระดิ่งแมว 4วัน 3คืน

262
ทัวร์เวียดนาม ดานัง บาน่าฮิลล์ สุดติ่งกระดิ่งแมว 4วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

นอนบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน รวมบัตรเครื่องเล่นแล้ว อาหารทะเลยกุ้งมังกร 1 มื้อ อาหารพิ้นเมือง 1 มื้อ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


วันเดินทาง

อา. 27 พ.ย. - พ. 30 พ.ย. 65

รหัสทัวร์

GS25VN_FD00065

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) FD636 Air Asia ดอนเมือง/ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) FD639 Air Asia ดอนเมือง/ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ