ทัวร์เวียดนาม HANOI SAPA FANSIPAN เวลาน้อยก็ชิลได้ 3วัน 2คืน

135
ทัวร์เวียดนาม HANOI SAPA FANSIPAN เวลาน้อยก็ชิลได้ 3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

นั่งรถรางไฟฟ้าสโตล์ยุโรป เคเบิ้ลคาร์ขึ้นยอดเขาฟานชิปัน เช็คอินคาเฟ่ใหม่ MOANA CAFE

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


วันเดินทาง

อา. 04 ธ.ค. - อ. 06 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

GS25VN_FD00063

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) FD642 Air Asia ดอนเมือง/ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) FD645 Air Asia ดอนเมือง/ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ