ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST PRICE 8D 5N

93
ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST PRICE 8D 5N
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

สัมผัสเมือง 3 อารยธรรม สองทวีป ตระการตาบอลลูนนับพันที่ดัปปาโดเกีย

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ตุรกี


วันเดินทาง

ศ. 30 ก.ย. - ศ. 07 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

GS25TR_W500006

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) W5050

W5114
Mahan Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) W5117

W5051
Mahan Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 13 มื้อ