ทัวร์เกาหลี My Autumn ชมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองโพชอน 5วัน 3คืน

576
ทัวร์เกาหลี My Autumn ชมใบไม้เปลี่ยนสี เมืองโพชอน 5วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

สนุกเต็มวันกับสวนสนุก Lotte World พิเศษ!! ใส่ชุดฮันบกเดินวังเคียงบีกคุง มีไกด์ดูแล เที่ยวสบายๆ พักโซล 3 คืน บริการลงทะเบียน!! K-ETA / Q-CODE / จอง RT-PCR เกาหลี

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


วันเดินทาง

ส. 01 ต.ค. - พ. 05 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

STKR_LJ00097

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) LJ 002 Jin Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) LJ 001 Jin Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ