ทัวร์เกาหลี HAPPINESS WINTER 5วัน 3คืน

314
ทัวร์เกาหลี HAPPINESS WINTER 5วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

สนุกสุดฟินส์ตะลุยหิมะ @ลานสกี ชมความงามของหมู่บ้านบุคชอน

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 65 23,999 - - 10,000 15,000 5,000
booking 14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 65 22,999 - - 10,000 15,000 5,000
booking 15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 65 22,999 - - 10,000 15,000 5,000
booking 16 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 65 22,999 - - 10,000 15,000 5,000
booking 17 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 65 22,999 - - 10,000 15,000 5,000
booking 18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 65 22,999 - - 10,000 15,000 5,000
booking 19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 65 23,999 - - 10,000 15,000 5,000
booking 21 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 65 23,999 - - 10,000 15,000 5,000
booking 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 66 28,999 - - 10,000 18,000 5,000
booking 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 66 28,999 - - 10,000 18,000 5,000

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


วันเดินทาง

พ. 07 ธ.ค. - อา. 11 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

GS25KR_XJ00030

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) XJ700 Air Asia X สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) XJ701 Air Asia X สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ