ทัวร์ฝรั่งเศส 5 วัน 3 คืน

152
ทัวร์ฝรั่งเศส 5 วัน 3 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวมหานครปารีสจัดเต็ม ช้อปปิ้ง จุใจ อิสระ 1 วัน หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ ประตูชัย

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 12 ก.พ. - 16 ก.พ. 66 47,999 47,999 46,999 - - 5,500
booking 05 มี.ค. - 09 มี.ค. 66 47,999 47,999 46,999 - - 5,500

วันเดินทาง

ศ. 30 ธ.ค. - อ. 03 ม.ค. 66

รหัสทัวร์

BIFR_WY00002

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) WY818

WY131
Oman Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) WY132

WY815
Oman Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ