ทัวร์เกาหลี Premium Super Deal 1 5วัน 3คืน

10
ทัวร์เกาหลี Premium Super Deal 1 5วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable พระราชวังมรดกโลกชังดก หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


วันเดินทาง

พ. 28 ก.ย. - อา. 02 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

JNLKR_KE00001

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) KE652 Korean Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) KE651 Korean Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ