ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส ดีจอง กอลมาร์ ลูเซิร์น แองเกิ้ลเบิร์ก มิลาน นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส 7วัน 4คืน

78
ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส ดีจอง กอลมาร์ ลูเซิร์น แองเกิ้ลเบิร์ก มิลาน นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส 7วัน 4คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

จัตุรัสทรอคาเดโร, หอไอเฟล, เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปล, ถ่ายรูปกับความสวยงามของเมืองและทะเลสาบโคโม่, ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

วันเดินทาง

ส. 03 ธ.ค. - ศ. 09 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

VCFR_EK00012

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) EK385

EK073
Emirates สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) EK092

EK372
Emirates สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ