ทัวร์เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย EP.2 7วัน 4คืน

11
ทัวร์เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย EP.2 7วัน 4คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ว้าวซ่าไปกับ 3 ประเทศของยุโรปในแถบบอลติก ที่ได้รับการการันตีจากยูเนสโก้ ยกย่องให้เป็นมรดกอันล้ำค่า

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เอสโตเนีย

วันเดินทาง

อา. 09 ต.ค. - ส. 15 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

EE_TK00001

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK69

TK1423
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK1408

TK68
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ