ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา - กระเช้าฟานซิปัน 3วัน 2คืน

88
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา - กระเช้าฟานซิปัน 3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวสุดฟิน พักซาปาเมืองในสายหมอก 2 คืน พิซิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน เช็คอินที่เที่ยวใหม่ Moana Sapa

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


วันเดินทาง

ส. 03 ธ.ค. - จ. 05 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

ZGVN_WE00015

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) WE560 Thai Smile สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) WE565 Thai Smile สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ