ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก ฟานซีปัน (บินหรู ไทยสไมล์) 4วัน 3คืน

435
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก ฟานซีปัน (บินหรู ไทยสไมล์) 4วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ ชมวิวนาขั้นบันไดแบบพาโนรามา เก็บทุกจุดไฮไลท์ ขึ้นฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน (รวมค่ารถราง และกระเช้า) เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


วันเดินทาง

พฤ. 01 ธ.ค. - อา. 04 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

JWLVN_WE00010

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) WE560 Thai Smile สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) WE565 Thai Smile สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ