ทัวร์เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี KOREA NEW NORMAL 5วัน 3คืน

1,100
ทัวร์เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี KOREA NEW NORMAL 5วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เปิดประสบการณ์ใหม่ กันความงดงามที่คุ้นเคย ที่ไม่เคยจางหายไปไหน ณ แดนกิมจิ อีกครั้ง...กับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ไสตล์นิวนอร์มอล

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


วันเดินทาง

จ. 26 ก.ย. - ศ. 30 ก.ย. 65

รหัสทัวร์

WVKR_7C00016

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) 7C2204 Jeju Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) 7C2203 Jeju Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ