ทัวร์เกาหลี JEJU GOLD PACKAGE 24 SEP - 4 NOV 2022 4วัน 2คืน

419
ทัวร์เกาหลี JEJU GOLD PACKAGE 24 SEP - 4 NOV 2022 4วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวเกาะเชจู ฤดูที่แตกต่าง หญ้าพิงค์มูลลี่, Camellia Hill, Ecoland, วัดชอนวังซา

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


วันเดินทาง

จ. 26 ก.ย. - พฤ. 29 ก.ย. 65

รหัสทัวร์

TWTKR_7C00010

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) 7C2244 Jeju Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) 7C2243 Jeju Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ