ทัวร์เกาหลี JEJU GOLD PACKAGE 4วัน 2คืน

696
ทัวร์เกาหลี JEJU GOLD PACKAGE 4วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวเชจู สีสันสดใส ใบไม้เปลี่ยนสี ส้วนส้ม Camellia Hill, Ecoland, วัดชอนวังซา

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 09 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 65 21,999 - 5,000 - 6,000 4,000
booking 10 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 65 18,999 - 5,000 - 6,000 4,000

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


วันเดินทาง

ส. 05 พ.ย. - อ. 08 พ.ย. 65

รหัสทัวร์

TWTKR_7C00008

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) 7C2244 Jeju Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) 7C2243 Jeju Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ