ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศสแสนโรเมนติก เส้นทางสวย ชมตลาดคริสต์มาส

328
ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศสแสนโรเมนติก เส้นทางสวย ชมตลาดคริสต์มาส
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศสแสนโรเมนติก เส้นทางสวย ชมตลาดคริสต์มาส ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ปารีส

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

วันเดินทาง

พ. 14 ธ.ค. - อ. 20 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

TLTDE_WY00018

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) WY 816

WY 115
Oman Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) WY 132

WY 815
Oman Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 0 มื้อ