ทัวร์เกาหลี Snow lover 9 - 13 DEC 22

115
ทัวร์เกาหลี  Snow lover 9 - 13 DEC 22
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์เกาหลี Snow lover 9 - 13 DEC 22 ถ่ายรูปกับหิมะขาวโพลน ที่เกาะนามิ เที่ยวสวนสนุกชื่อดัง เอเวอร์แลน ชมพระราชวังเคียงบกกุง ช้อปปิ้งเมียงดงและฮงแด

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


วันเดินทาง

ศ. 09 ธ.ค. - อ. 13 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

STKR_TW00017

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TW 102 T'ways สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TW 101 T'ways สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ