ทัวร์เกาหลี WINTER LOVE SNOW KOREA ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน

843
ทัวร์เกาหลี WINTER LOVE SNOW KOREA ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์เกาหลี WINTER LOVE SNOW KOREA ทัวร์เกาหลี 5วัน3คืน สัมผัสความโรแมนติกแห่งเกาหลี “เกาะนามิ” สนุกสุดเหวี่ยง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สัมผัสหิมะที่ ลานสกีรีสอร์ท ตามรอยหนังดัง กวนมึนโฮ เก็บสตรอเบอร์รี่สดใหม่จากฟาร์ม เช็คอิน N Seoul Tower พระราชวังเคียงบกกุง วัดวาอูจองซา หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 08 ก.พ. - 12 ก.พ. 66 19,888 19,888 - 4,500 - 5,500
booking 08 ก.พ. - 12 ก.พ. 66 21,888 21,888 - 4,500 - 5,500
booking 09 ก.พ. - 13 ก.พ. 66 19,888 19,888 - 4,500 - 5,500
booking 10 ก.พ. - 14 ก.พ. 66 21,888 21,888 - 4,500 - 5,500
booking 10 ก.พ. - 14 ก.พ. 66 19,888 19,888 - 4,500 - 5,500
booking 15 ก.พ. - 19 ก.พ. 66 21,888 21,888 - 4,500 - 5,500
booking 15 ก.พ. - 19 ก.พ. 66 19,888 19,888 - 4,500 - 5,500
booking 16 ก.พ. - 20 ก.พ. 66 19,888 19,888 - 4,500 - 5,500
booking 17 ก.พ. - 21 ก.พ. 66 21,888 21,888 - 4,500 - 5,500
booking 17 ก.พ. - 21 ก.พ. 66 19,888 19,888 - 4,500 - 5,500
booking 22 ก.พ. - 26 ก.พ. 66 19,888 19,888 - 4,500 - 5,500
booking 23 ก.พ. - 27 ก.พ. 66 19,888 19,888 - 4,500 - 5,500
booking 24 ก.พ. - 28 ก.พ. 66 19,888 19,888 - 4,500 - 5,500

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลี

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


วันเดินทาง

พ. 25 ม.ค. - อา. 29 ม.ค. 66

รหัสทัวร์

ITCKR_BX00002

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) BX748 Air Busan สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) BX747 Air Busan สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ