ทัวร์ไต้หวัน ตะต่อนยอน 5วัน4คืน

939
ทัวร์ไต้หวัน ตะต่อนยอน 5วัน4คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์ไต้หวัน ตะต่อนยอน 5วัน4คืน ทะเลสาบสุริยันจันทรา,ขอพรเจ้าพ่อกวนอูวัดเหวินหวู่,เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,รับลมทะเลอุทยานหินทรายเหย๋หลิ่ว,ขอพรเจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่วัดหลงซาน,ช็อปปิ้งซีเหมินติง,ถ่ายรูปเกร๋ๆอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 66 26,990 26,990 26,990 - - 5,300
booking 07 เม.ย. - 11 เม.ย. 66 24,990 24,990 24,990 - - 5,300
booking 14 เม.ย. - 18 เม.ย. 66 28,990 28,990 28,990 - - 5,300
booking 21 เม.ย. - 25 เม.ย. 66 23,990 23,990 23,990 - - 5,300
booking 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 66 24,990 24,990 24,990 - - 5,300
booking 05 พ.ค. - 09 พ.ค. 66 23,990 23,990 23,990 - - 5,300
booking 12 พ.ค. - 16 พ.ค. 66 23,990 23,990 23,990 - - 5,300
booking 19 พ.ค. - 23 พ.ค. 66 23,990 23,990 23,990 - - 5,300
booking 26 พ.ค. - 30 พ.ค. 66 23,990 23,990 23,990 - - 5,300
booking 02 มิ.ย. - 06 มิ.ย. 66 23,990 23,990 23,990 - - 5,300
booking 09 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 66 23,990 23,990 23,990 - - 5,300
booking 16 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 66 23,990 23,990 23,990 - - 5,300

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ไต้หวัน


วันเดินทาง

ศ. 24 มี.ค. - อ. 28 มี.ค. 66

รหัสทัวร์

FMSTW_CI00011

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) CI 852 China Airline เชียงใหม่/เชียงใหม่
เที่ยวบิน(ขากลับ) CI851 China Airline เชียงใหม่/เชียงใหม่

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ