ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO JAPAN ALPS 5D 3N ซุปตาร์ เจแปนแอลป์ หิมะยังมีรู

826
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO JAPAN ALPS 5D 3N ซุปตาร์ เจแปนแอลป์ หิมะยังมีรู
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO JAPAN ALPS 5D 3N ซุปตาร์ เจแปนแอลป์ หิมะยังมีรู เยือน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส สามสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งเกียวโต ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทอง หรือ วัดอิคคิวซัง ชมความยิ่งใหญ่ ของปราสาทโอซาก้า พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 16 เม.ย. - 20 เม.ย. 66 42,888 - - - - 8,900
booking 17 เม.ย. - 21 เม.ย. 66 42,888 - - - - 8,900
booking 23 เม.ย. - 27 เม.ย. 66 42,888 - - - - 8,900
booking 24 เม.ย. - 28 เม.ย. 66 42,888 - - - - 8,900
booking 05 พ.ค. - 09 พ.ค. 66 42,888 - - - - 8,900
booking 07 พ.ค. - 11 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 08 พ.ค. - 12 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 09 พ.ค. - 13 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 10 พ.ค. - 14 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 11 พ.ค. - 15 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 12 พ.ค. - 16 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 13 พ.ค. - 17 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 14 พ.ค. - 18 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 15 พ.ค. - 19 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 16 พ.ค. - 20 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 17 พ.ค. - 21 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 18 พ.ค. - 22 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 19 พ.ค. - 23 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 20 พ.ค. - 24 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 21 พ.ค. - 25 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 22 พ.ค. - 26 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 23 พ.ค. - 27 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 24 พ.ค. - 28 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 25 พ.ค. - 29 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 26 พ.ค. - 30 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 27 พ.ค. - 31 พ.ค. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 02 มิ.ย. - 06 มิ.ย. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 09 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 11 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 12 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 16 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 17 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 20 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 23 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 66 39,888 - - - - 8,900
booking 24 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 66 38,888 - - - - 8,900
booking 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 66 38,888 - - - - 8,900

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ญี่ปุ่น


วันเดินทาง

อา. 16 เม.ย. - พฤ. 20 เม.ย. 66

รหัสทัวร์

TTNJP_XJ00308

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) XJ612 Air Asia X สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) XJ613 Air Asia X สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ