ทัวร์จีน CHINA กุ้ยหลิน หยางซั่ว หนานหนิง 5วัน 4คืน

361
ทัวร์จีน CHINA กุ้ยหลิน หยางซั่ว หนานหนิง 5วัน 4คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวจีน หนานนิง เมืองกุ้ยหลิน เมืองโบราณต้าซวี่ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เมืองหยางซัว ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หยก ภูเขาหรูยี่ฟง ถ้ำเงิน ทะเลสาบซีหู เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เขางวงช้าง เจดีย์เซียวเหยา ทะเลสาบหรงหู่ ถนนคนเดินตงซีเซียง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จีน


วันเดินทาง

จ. 23 ต.ค. - ศ. 27 ต.ค. 66

รหัสทัวร์

KJCN_DD00003

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) DD3110 Nok Air ดอนเมือง/ดอนเมือง
เที่ยวบิน(ขากลับ) DD3111 Nok Air ดอนเมือง/ดอนเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 11 มื้อ