ทัวร์เวียดนาม ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร เวียดนามเหนือ สุดต๊าซซ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน

421
ทัวร์เวียดนาม ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร เวียดนามเหนือ สุดต๊าซซ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน เมืองหล่าวก่าย หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน ถ่ายรูปหน้าสุสานโฮจิมินห์ ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย เจดีย์วัดเสาเดียว วัดเฉินก๊วก

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 05 ต.ค. - 08 ธ.ค. 66 13,888 13,888 13,888 4,900 9,900 3,900
booking 07 ต.ค. - 10 ธ.ค. 66 13,888 13,888 13,888 4,900 9,900 3,900
booking 12 ต.ค. - 15 ธ.ค. 66 14,999 14,999 14,999 4,900 9,900 3,900
booking 14 ต.ค. - 17 ธ.ค. 66 13,888 13,888 13,888 4,900 9,900 3,900
booking 19 ต.ค. - 22 ธ.ค. 66 13,888 13,888 13,888 4,900 9,900 3,900
booking 21 ต.ค. - 24 ธ.ค. 66 14,999 14,999 14,999 4,900 9,900 3,900

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


ขออภัยทัวร์เต็มแล้วจ้าา

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) QH 324 Bamboo Airways สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) QH 323 Bamboo Airways สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ