ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO HAPPY V.2 5วัน 3คืน

77
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO HAPPY V.2  5วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน ชมป่าสนพันปี ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปท่าเรือประมงเจิ้งปิน ถนนโบราณตั้นสุย ช้อปปิ้งซีเหมินติง ตึกไทเป 101

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 66 23,900 23,900 - - - 5,900

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ไต้หวัน


ขออภัยทัวร์เต็มแล้วจ้าา

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) BR206 Eva Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) BR205 Eva Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ