ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ CHARMING SHOW 3วัน 2คืน

547
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ CHARMING SHOW 3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ สะพานมังกร หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ สะพานมือสีทอง ตลาดฮาน

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 09 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 66 13,999 13,999 12,999 - - 3,000
booking 14 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 66 12,999 12,999 11,999 - - 3,000
booking 22 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 66 14,999 14,999 13,999 - - 3,000
booking 29 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 66 17,999 17,999 16,999 - - 3,000
booking 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 67 17,999 17,999 16,999 - - 3,000
booking 04 ม.ค. - 06 ม.ค. 67 12,999 12,999 11,999 - - 3,000
booking 12 ม.ค. - 14 ม.ค. 67 12,999 12,999 11,999 - - 3,000
booking 19 ม.ค. - 21 ม.ค. 67 12,999 12,999 11,999 - - 3,000
booking 25 ม.ค. - 27 ม.ค. 67 12,999 12,999 11,999 - - 3,000
booking 28 ม.ค. - 30 ม.ค. 67 9,999 9,999 8,999 - - 3,000
booking 04 ก.พ. - 06 ก.พ. 67 1,199 19,999 18,999 - - 3,000
booking 09 ก.พ. - 11 ก.พ. 67 14,999 14,999 13,999 - - 3,000
booking 16 ก.พ. - 18 ก.พ. 67 14,999 14,999 13,999 - - 3,000
booking 22 ก.พ. - 24 ก.พ. 67 12,999 12,999 11,999 - - 3,000
booking 24 ก.พ. - 26 ก.พ. 67 13,999 13,999 12,999 - - 3,000
booking 29 ก.พ. - 02 มี.ค. 67 12,999 12,999 11,999 - - 3,000
booking 06 มี.ค. - 08 มี.ค. 67 9,999 9,999 8,999 - - 3,000
booking 08 มี.ค. - 10 มี.ค. 67 12,999 12,999 11,999 - - 3,000
booking 13 มี.ค. - 15 มี.ค. 67 9,999 9,999 8,999 - - 3,000
booking 15 มี.ค. - 17 มี.ค. 67 12,999 12,999 11,999 - - 3,000
booking 21 มี.ค. - 23 มี.ค. 67 12,999 12,999 11,999 - - 3,000
booking 24 มี.ค. - 26 มี.ค. 67 11,999 11,999 10,999 - - 3,000
booking 29 มี.ค. - 31 มี.ค. 67 12,999 12,999 11,999 - - 3,000

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


ขออภัยทัวร์เต็มแล้วจ้าา

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ 964 Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ 965 Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ