ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Hot Price ไต้หวัน ไทเป ไทจง จีหลง สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

70
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Hot Price ไต้หวัน ไทเป ไทจง จีหลง สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวไต้หวัน ไทเป ไทจง จีหลง สุริยันจันทรา เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไหว้ขอพร วัดกวนอู วัดหลงซาน เยือนอนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค หมู่บ้านประมง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง ตลาดไถจง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ไต้หวัน


ขออภัยทัวร์เต็มแล้วจ้าา

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ562 Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ563 Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 4 มื้อ