ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN โคตรคุ้ม ไต้หวัน ไทเป อาหลีซาน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน

63
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN โคตรคุ้ม ไต้หวัน ไทเป อาหลีซาน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวไต้หวัน เช็คอินหมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน นั่งรถไฟโบราณ แห่งอุทยานอาหลีซาน เยือนอนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เหวิ่นฮว่า ไถจง ถนนโบราณปัวผีเหลียว ซีเหมินติง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ไต้หวัน


ขออภัยทัวร์เต็มแล้วจ้าา

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ562 Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ563 Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ