ทัวร์ญี่ปุ่น FIRST SNOW HOKKAIDO ASAHIKAWA 5วัน 3คืน

306
ทัวร์ญี่ปุ่น FIRST SNOW HOKKAIDO ASAHIKAWA 5วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า บิเอะ โอตารุ หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซัปโปโร พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ลานหิมะชิกิไซโนะโอกะ ตลาดปลาโจไก พระใหญ่ Hill of the Buddha

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 08 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 66 47,999 - - 7,000 - 8,900
booking 15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 66 48,999 - - 7,000 - 8,900
booking 19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 66 49,999 - - 7,000 - 8,900
booking 05 ม.ค. - 09 ม.ค. 67 52,999 - - 7,000 - 8,900
booking 16 ม.ค. - 20 ม.ค. 67 48,999 - - 7,000 - 8,900
booking 23 ม.ค. - 27 ม.ค. 67 47,999 - - 7,000 - 8,900
booking 25 ม.ค. - 29 ม.ค. 67 47,999 - - 7,000 - 8,900
booking 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 67 48,999 - - 7,000 - 8,900
booking 01 ก.พ. - 05 ก.พ. 67 54,999 - - 7,000 - 8,900
booking 09 ก.พ. - 13 ก.พ. 67 54,999 - - 7,000 - 8,900
booking 16 ก.พ. - 20 ก.พ. 67 44,999 - - 7,000 - 8,900
booking 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 67 48,999 - - 7,000 - 8,900
booking 01 มี.ค. - 05 มี.ค. 67 45,999 - - 7,000 - 8,900
booking 05 มี.ค. - 09 มี.ค. 67 45,999 - - 7,000 - 8,900
booking 11 มี.ค. - 15 มี.ค. 67 45,999 - - 7,000 - 8,900
booking 15 มี.ค. - 19 มี.ค. 67 46,999 - - 7,000 - 8,900
booking 18 มี.ค. - 22 มี.ค. 67 46,999 - - 7,000 - 8,900
booking 19 มี.ค. - 23 มี.ค. 67 44,999 - - 7,000 - 8,900

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ญี่ปุ่น


วันเดินทาง

ศ. 08 ธ.ค. - อ. 12 ธ.ค. 66

รหัสทัวร์

T2GJP_XJ00489

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) XJ620 Air Asia X สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) XJ621 Air Asia X สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ