ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4วัน 3คืน

996
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือสีทอง ล่องเรือกระด้ง ตลาดฮอยอัน ล่องเรือมังกรชมสองฝั่งแม่น้ำหอม

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 09 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 66 16,899 - - - - -
booking 10 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 66 16,899 - - - - -
booking 13 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 66 14,899 - - - - -
booking 14 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 66 15,899 - - - - -
booking 15 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 66 15,899 - - - - -
booking 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 66 14,899 - - - - -
booking 20 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 66 14,899 - - - - -
booking 21 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 66 17,899 - - - - -
booking 22 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 66 18,899 - - - - -
booking 23 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 66 18,899 - - - - -
booking 24 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 66 18,899 - - - - -
booking 25 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 66 18,899 - - - - -
booking 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 66 18,899 - - - - -
booking 27 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 66 22,899 - - - - -
booking 28 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 66 22,899 - - - - -
booking 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 67 22,899 - - - - -
booking 01 ม.ค. - 04 ม.ค. 67 22,899 - - - - -
booking 10 ม.ค. - 13 ม.ค. 67 14,899 - - - - -
booking 12 ม.ค. - 15 ม.ค. 67 15,899 - - - - -
booking 13 ม.ค. - 16 ม.ค. 67 15,899 - - - - -
booking 14 ม.ค. - 17 ม.ค. 67 14,899 - - - - -
booking 17 ม.ค. - 20 ม.ค. 67 14,899 - - - - -
booking 18 ม.ค. - 21 ม.ค. 67 15,899 - - - - -
booking 19 ม.ค. - 22 ม.ค. 67 15,899 - - - - -
booking 20 ม.ค. - 23 ม.ค. 67 15,899 - - - - -
booking 24 ม.ค. - 27 ม.ค. 67 14,899 - - - - -
booking 26 ม.ค. - 29 ม.ค. 67 15,899 - - - - -
booking 27 ม.ค. - 30 ม.ค. 67 15,899 - - - - -
booking 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 67 14,899 - - - - -
booking 03 ก.พ. - 06 ก.พ. 67 15,899 - - - - -
booking 04 ก.พ. - 07 ก.พ. 67 14,899 - - - - -
booking 21 ก.พ. - 24 ก.พ. 67 15,899 - - - - -
booking 22 ก.พ. - 25 ก.พ. 67 15,899 - - - - -
booking 23 ก.พ. - 26 ก.พ. 67 15,899 - - - - -
booking 25 ก.พ. - 28 ก.พ. 67 14,899 - - - - -
booking 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 67 14,899 - - - - -
booking 01 มี.ค. - 04 มี.ค. 67 15,899 - - - - -
booking 02 มี.ค. - 05 มี.ค. 67 15,899 - - - - -
booking 06 มี.ค. - 09 มี.ค. 67 14,899 - - - - -
booking 07 มี.ค. - 10 มี.ค. 67 15,899 - - - - -
booking 08 มี.ค. - 11 มี.ค. 67 15,899 - - - - -
booking 09 มี.ค. - 12 มี.ค. 67 15,899 - - - - -
booking 13 มี.ค. - 16 มี.ค. 67 14,899 - - - - -
booking 14 มี.ค. - 17 มี.ค. 67 15,899 - - - - -
booking 16 มี.ค. - 19 มี.ค. 67 15,899 - - - - -
booking 20 มี.ค. - 23 มี.ค. 67 14,899 - - - - -
booking 22 มี.ค. - 25 มี.ค. 67 15,899 - - - - -
booking 23 มี.ค. - 26 มี.ค. 67 15,899 - - - - -
booking 24 มี.ค. - 27 มี.ค. 67 14,899 - - - - -
booking 26 มี.ค. - 29 มี.ค. 67 14,899 - - - - -

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


ขออภัยทัวร์เต็มแล้วจ้าา

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ960 Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ961 Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ