ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ 8วัน 7คืน

42
ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก แคชเมียร์ 8วัน 7คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวอินเดีย เดลลี ศรีนาคาร์ โซนามาร์ค บัลตัล โซจาพาส ดาส คาร์กิล มุลเบค โฟตูรา รามายุรุ อัลชิ ลิเกียร์ บาสโก เลห์ คาร์ดุงลาพาส นูบลาวัดดีสกิต วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังสต๊อก วัดเชมเรย์ชางลาพาส พันกอง เลห์ เมนบาซาร์ อินเดียเกตุ ทำเนียบประธานาธิบดี จันปาร์ท

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

ขออภัยทัวร์เต็มแล้วจ้าา

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) UK122

UK611
Ruili Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) UK602

UK121
Ruili Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 21 มื้อ