ทัวร์อินเดีย มุมไบ อจันต้า เอลโลรา ปูเน่ โลนาวาลา 7วัน 6คืน

43
ทัวร์อินเดีย มุมไบ อจันต้า เอลโลรา ปูเน่ โลนาวาลา 7วัน 6คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวอินเดีย มุมไบ โมเรากาวน์ วัดศรีโมเรศวา เทอูร์ วัดศรีจินดามณี อาเมดนาคาร์ อาเมดนาคาร์ เอลโรล่า ออรังกาบัด อจันต้า ทัชมาฮาลน้อย ออรังกาบัด ดั๊กดูเศรษฐ์ narayani dham temple แคนดาลา มุมไบ ทัชมาฮาลพาเลช น้ำพุเทพีฟลอร่า วัดพระแม่ลักษมี

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

ขออภัยทัวร์เต็มแล้วจ้าา

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) UK124 Air Vistara สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) UK123 Air Vistara สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 18 มื้อ