ทัวร์อินเดีย ราชาสถาน 9วัน 7คืน

47
ทัวร์อินเดีย ราชาสถาน 9วัน 7คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวอินเดีย เดลลี มันดาวาบีคาเนอร์ บีคาเนอร์ จัยแซลเมียร์ จัยแซลเมียร์ จ๊อดปูร์ รานัคปูร์ อุไดรปูร์ แชนเบารี อัครา

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

ขออภัยทัวร์เต็มแล้วจ้าา

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) UK122 Air Vistara สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) UK121 Air Vistara สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 24 มื้อ