ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 5วัน 4คืน

44
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 5วัน 4คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวไต้หวัน เมืองไถจง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไทเป ร้านพายสับประรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ศูนย์เครื่องสำอาง วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านชาวประมงหลากสี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ตึกไทเป101

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ไต้หวัน


ขออภัยทัวร์เต็มแล้วจ้าา

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) BR258 Eva Air เชียงใหม่/เชียงใหม่
เที่ยวบิน(ขากลับ) BR257 Eva Air เชียงใหม่/เชียงใหม่

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ