ทัวร์อินเดีย พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา 6วัน 3คืน

59
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา 6วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวอินเดีย พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา เส้นทางตามรอยพระบาทที่ยาตราแห่งองค์พระพุทธศาสดา เมืองโกลกาตา เมืองพุทธคยา เมืองราชคฤห์

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

ขออภัยทัวร์เต็มแล้วจ้าา

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) 6E1058 Indigo สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) 6E1057 Indigo สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ