ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน

72
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวจีน อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ทะเลสาบแรด ทะเลสาบแพนด้า นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง เมืองตูเจียงเอียน เมืองตูเจียงเอียน แพนด้ายักษ์ ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จีน


ขออภัยทัวร์เต็มแล้วจ้าา

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) 9C7502 Spring Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) 9C7501 Spring Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ