ทัวร์รัสเซีย มหัสจรรย์ รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ชมใบไม้เปลี่ยนสี 8วัน 5คืน

53
ทัวร์รัสเซีย มหัสจรรย์ รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ชมใบไม้เปลี่ยนสี 8วัน 5คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวรัสเซีย มหาวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย เขาสแปร์โรว์ฮิลส์ พระราชวังเครมลิน วิหารอัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ช้อปปิ้งห้าง GUM ละครสัตว์ Circus Show เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค อนุสาวรีย์ พระเจ้าปีเตอร์มหาราช โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารไอแซค พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์รัสเซีย

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์รัสเซีย


ขออภัยทัวร์เต็มแล้วจ้าา

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) EK 373

EK 129
Emirates สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) EK 176

EK 373
Emirates สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ