ทัวร์ยุโรปตะวันออก MUC001 EAST EUROPE 9วัน 6คืน

46
ทัวร์ยุโรปตะวันออก MUC001 EAST EUROPE 9วัน 6คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ มาเรียนพลาสท์ เมืองซาลซ์บูร์กสวนมิราเบลล์ เมืองฮัลสตัท ปราสาทครุมลอฟ มหาวิหาร เซนต์วิตุส, ย่านช่างทองโบราณ สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ พระราชวังเชินบรุนน์ ย่านถนนคาร์ทเนอร์ ช้อปปิ้ง parndof outlet

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 26 ธ.ค. - 03 ม.ค. 67 88,900 - - - - 17,000

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก

ขออภัยทัวร์เต็มแล้วจ้าา

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) LH773 Lufthansa สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) OS025 Lufthansa สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 18 มื้อ