ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน

42
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือชมถ้ำมังกรเหลือง ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ชมหุบเขาอวตาร เขาเทียนจื่อซาน สะพานกระจกข้ามหุบเขา เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จีน

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จีน


ขออภัยทัวร์เต็มแล้วจ้าา

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ3694 Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ369 Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ